Nieuws

7 februari 2024

Update GLB: Europese Commissie stelt voor één GLB-voorwaarde te versoepelen

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor derogatie (vrijstelling) voor één van de basiseisen voor het kunnen aanvragen van GLB-basispremies (‘BISS’) en eco-regeling in 2024. Het gaat om ‘GLMC8’. GLMC staat voor ‘Goede Landbouw- en Milieu Conditie’. Wat betekent de versoepeling?

GLMC8 schrijft voor dat je 3 of 4% van jouw bouwland moet bestemmen als ‘niet-productief’. Dat kan ingevuld worden met landschapselementen op of naast jouw percelen, zoals sloten (mits jij hiervoor toestemming hebt van het waterschap), heggen en bosjes. Je mag het ook braak laten liggen. Kies je voor een oppervlakte van 3%, dan moet je nog minstens 4% van je bouwland invullen met een stikstofbindend gewas. Bedrijven met meer dan 75% grasland zijn vrijgesteld van de eis, evenals 100% biologische bedrijven (omschakelaars niet) met maximaal 10 hectare bouwland. In 2023 gold deze eis nog niet. Toen was ook sprake van een derogatie in verband met de oorlog in Oekraïne, droogte, hitte, overstromingen etc.  2024 zou dus het eerste jaar worden waarin GLMC8 zou gaan gelden.

Nieuw in het voorstel

Nieuw is nu dat je ook aan GLMC8 mag voldoen door inzaai van vanggewassen na de hoofdteelt. Een hectare vanggewas telt voor 0,3. Dus je moet minimaal 23,33% van jouw bouwland inzaaien met een vanggewas na de hoofdteelt, dan voldoe je aan GLMC8. Bemesten mag, gewasbeschermingsmiddelen gebruiken mag niet. Dit kan je zien als een versoepeling, want veel telers zaaien in het najaar al vanggewassen in. Je mag ook blijven bij de oorspronkelijke eis (vorige alinea). Combineren kan ook: een kleiner deel vanggewassen na de hoofdteelt en daarbij een percentage stikstofbindende gewassen. Als het in totaal maar op minimaal 7% uitkomt.

Voorbehoud

Het voorstel moet nog aangenomen worden door de lidstaten. Minister Adema heeft al aangegeven vóór het voorstel te zijn. Daarna moet er voor de Nederlandse situatie nog bekeken worden hoe het ANLb en de overige eco-activiteiten samen kunnen gaan met deze nieuwe voorwaarde. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief.