Nieuws

6 november 2023

Slotsymposium Koplopers in Kringlooplandbouw

Op donderdag 7 december in Kootwijkerbroek worden de resultaten en inzichten gepresenteerd van het project ‘Koplopers in Kringlooplandbouw’ (KIK)  – gefinancierd door het ministerie LNV en uitgevoerd door Bionext samen met Biohuis. Benieuwd naar de resultaten? Sluit 7 december ook aan:

Meer informatie

Uitnodiging webinar: Stikstof van eigen land:

Mede vanuit dit project KIK is er op 28 november om 19:30 uur (via Teams) een webinar ‘Stikstof van eigen land’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dieper ingegaan op de stikstofvastlegging, de praktische inpasbaarheid en het financiële plaatje van verschillende maatregelen. 

Aanmelden en meer info