Nieuws

21 juni 2023

Reactie Biohuis op mislukken landbouwakkoord

 

Gisteravond heeft LTO laten weten dat ze stopt met het Landbouwakkoord. Het Biohuis baalt er enorm van dat dit niet gelukt is. Het is niet gelukt om afspraken te maken die borgen dat de gangbare, jonge of biologische boer een toekomstperspectief heeft. Alle deelnemers hebben zich stevig ingespannen, maar dit is onvoldoende gebleken om te komen tot een akkoord. Wat ons betreft een grote gemiste kans voor de gehele sector.

Tijdens dit unieke proces is er aan de sectortafels en aan de hoofdtafels veel van gedachten gewisseld en naar elkaar geluisterd. Tijdens deze gesprekken hebben wij iets waargenomen dat een nieuw gesprek tussen overheid en de agrarische sector kan worden. De boer, samenleving en natuur hebben het nodig dat de transitie in gang wordt gezet. Alle partijen aan de hoofdtafel kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het Biohuis wil haar grote waardering uitspreken voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij de hoofd- en sectortafels, in het bijzonder voor onze dragende organisaties en Bionext. Wij zullen ons blijven inzetten om de belangen van de biologische boeren te behartigen en knokken voor het perspectief dat we in de gesprekken hebben geproefd voor onze sector.