Nieuws

31 augustus 2023

Project ‘Klimaatvriendelijke landbouw’ van start

Onlangs is het 2-jarig project ‘Klimaatvriendelijke landbouw: KPI’s voor een ketenbreed verdienmodel’ van start gegaan. Bionext onderzoekt in dit project, samen met de sector en onderzoekers, welke factoren (KPI’s) een rol spelen als je de klimaatprestatie van een landbouwbedrijf wilt bepalen. Welke (biologische) maatregelen dragen bij aan de klimaatprestatie, en waar is verbetering mogelijk. Onderzoek vindt plaats bij biologische melkvee, akkerbouw en fruitteelt bedrijven. Bionext is daarom op zoek naar 15 biologische bedrijven. Deelnemen? Stuur een mail naar:  heining@bionext.nl.

Meer informatie