Nieuws

9 maart 2020

Mest en kringloop

 

Op de ALV van Biohuis en bij verschillende workshops op de Biobeurs 2020, is uitgebreid stilgestaan bij het verbeteren van de biologische kringlopen en het terugdringen van gangbare inputs zoals mest en stro. Voorlopers uit eigen kring, maar ook ‘buitenstaanders’ zoals Tjeerd de Groot en Jan Willem Erisman, daagden de sector uit om nog kritischer naar de biologische kringloop te kijken. Er was veel belangstelling en waardering voor deze discussies, die een concreet vervolg krijgen in de Bioraad, de Biomest werkgroep en een koplopersgroep van Biohuis én in een groot kringloopproject  met Bionext. Wilt u ook meedoen in een pilotgroep van koplopers voor verdergaande samenwerking tussen dierlijke en plantaardige sectoren en vermindering van inputs, neem dan contact met ons op.

Mestregels aangepast in 2020

Voor biologische bedrijven is het verplichte percentage A meststoffen in 2020 verhoogd naar 70% van de aangevoerde stikstof. Daarnaast mogen biologische veehouders geen gangbare dierlijke mest meer aanvoeren, als zij tegelijk biologische dierlijke mest afvoeren. Ook zijn de excretieforfaits voor biologische geiten verhoogd, waardoor sommige geitenhouders meer mest gaan afvoeren naar biologische akker- of tuinbouwbedrijven.
Tegelijk is de gebruiksnorm voor gronden met fosfaattoestand  ‘hoog’ voor de hele landbouw verlaagd. Voor bouwland is dat nu 40 kilo fosfaat per hectare. Voor biologische bedrijven hebben we een uitzondering bepleit en gekregen, bij het gebruik van mest met veel organische stof. Kijk voor de details op de site van RVO.

Regeling Mestintermediairs

Skal heeft indertijd op verzoek van Biohuis een regeling gemaakt waarbij het onder voorwaarden mogelijk is dat biologische mest opgeslagen en/of bewerkt wordt op een niet-biologisch bedrijf. Dat kan dan bij een geregistreerde mestintermediair die zich door Skal laat controleren. Deze regeling is ingewikkeld, dus neem altijd contact op met Skal als u hier iets mee wilt .