Nieuws

17 maart 2016

Meningen over EKO gepeild

De licentiehouders van EKO hebben onlangs van Stichting EKO-keurmerk een enquête per email ontvangen. Er wordt momenteel gesproken over een nieuwe invulling van het EKO keurmerk voor producenten en op de verpakkingen. De vraag is onder andere of er meer verplichtingen aan het voeren van het EKO keurmerk gekoppeld moeten worden en zo ja welke. Mede op verzoek van Biohuis is daarover een korte enquête naar alle licentiehouders gestuurd. Biohuis vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk licentiehouders hun mening geven over de toekomst van het EKO keurmerk. De enquête kan online snel ingevuld worden en na invullen zijn de resultaten tot dan toe meteen te zien.