Nieuws

8 februari 2024

Meerdere positieve moties voor biologische landbouw aangenomen!

Afgelopen dinsdag 6 februari bleek bij de stemmingen in de Tweede Kamer over de begroting van LNV dat diverse moties om biologische landbouw te ondersteunen op een meerderheid konden rekenen. Het gaat om moties om pachtgronden, regeldruk van biologische boeren en om een adviescommissie Gelijk Speelveld die in kaart brengt hoe de maatschappelijke baten die biologische boeren leveren beter kunnen worden beloond.

Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: “Ik ben heel blij dat de kamer deze positieve moties voor biologische landbouw heeft aangenomen. Enkele zijn mede door inzet van Biohuis en Bionext tot stand zijn gekomen.” Zo vonden we gehoor bij een kamerlid dat diverse biologische boeren hun pachtgronden dreigen te verliezen door de systematiek die Staatsbosbeheer heeft gekozen voor het uitgeven van gronden. “Wij zijn blij dat de Kamer nu de regering verzoekt dit tegen te gaan en om continuering te borgen van eigen biologisch gecertificeerde pachtgronden, ook na transacties naar nieuwe pachters. Biologische grond moet biologisch blijven.” Het gaat hier onder andere om grond die door het Rijksvastgoedbedrijf of Staatsbosbeheer wordt verpacht. (Zie oproep naar uw ervaringen)

De Tweede Kamer steunt ook een motie van meerdere partijen waarin de regering wordt gevraagd in kaart te brengen van welke regelingen biologische boeren geen gebruik kunnen maken, omdat ze voorlopers zijn, en waar de regeldruk voor biologische boeren verminderd kan worden, omdat ze al voldoen aan de Skal-voorwaarden. De indieners van de motie stellen dat biologische boeren tot de koplopers behoren in de beoogde transitie van de landbouw. Zij zouden daarvoor beloond moeten worden, maar de drie partijen constateren dat biologische boeren voor de overheid vaak nog een uitzondering zijn en regelingen daarom niet altijd op hen zijn afgestemd.

Tot slot is er een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om de adviescommissie Actieplan biologische landbouw, die onder leiding staat van Elies Lemkes (voormalig gedeputeerde provincie Noord-Brabant) op te roepen om het onderwerp gelijk EU-speelveld prioriteit te geven. Deze motie kwam voort uit een gezamenlijke inzet van LTO, het GroenBoerenPlan, Bionext en Biohuis. Laurens Nuijten van Bionext: “In de kern gaat het erom dat de groene boer niet beloond wordt voor de maatschappelijke baten die worden geleverd. De opdracht aan deze commissie is om in beeld te brengen welke instrumenten er zijn om dit speelveld meer gelijk te maken.”