Nieuws

6 november 2023

LNV kennisagenda Biologische productie en consumptie

De afgelopen maanden is via onze ketengroepen veel energie gestoken in het aanleveren van informatie en wensen/suggesties vanuit diverse deelsectoren voor de kennisagenda biologisch van LNV. Onlangs is deze agenda door LNV gepubliceerd. Er staan heel veel behartenswaardige zaken in, maar er hangt nu geen budget aan. De biologische sector vraagt om een budget om deze agenda uit te voeren en om deze onderwerpen ook in te brengen in de algemene kennis- en innovatieagenda voor de Topsector AgriFood.

LNV Kennisagenda Biologische productie en consumptie