Nieuws

12 maart 2013

Ledenvergadering Biohuis

 

Oei, ik groei! 

Op 7 maart kwamen de leden van het Biohuis bijeen op de Warmonderhof in Dronten. De sfeer zat er goed in. De meerwaarde van de samenwerking in het Biohuis was te zien aan de onderlinge uitwisseling van ideeën en wensen vanuit alle sectoren. Voorzitter Kees van Zelderen zette in zijn welkomstwoord de toon met een beschrijving van de fase waarin de biologische sector zich bevindt. Groeien gaat af en toe met horten en stoten. Hij verwees daarbij naar een bekend handboek voor ouders van jonge kinderen: “Oei, ik groei”!

U vindt een korte weergave van de presentaties van verschillende Biohuis leden over wat er momenteel in hun sector speelt in de Nieuwsbrief van 8 maart 2013 

 

De penningmeester geeft de ALV inzicht in de financien