Nieuws

18 april 2013

Landelijk Bio-Akkerbouw overleg gestart

NogĀ deelnemer ZO Nederland gezocht
Een paar initiatiefnemers hebben zich ingespannen om een landelijk overleg te starten van biologische akkerbouwers en vollegrondgroentetelers. Met als doel om de specifieke belangen van deze ondernemers landelijk te behartigen. Zo kan ook de inbreng van de akkerbouw en vollegrondgroentetelers in het Biohuis optimaal zijn. De deelnemers in dit overleg zijn nu: Pipie Smits van Oyen, Kees van Beek, Wridzer Bakker, Peter Keij, Arie Noordermeer en Joost van Strien. Er wordt nog gezocht naar een deelnemer uit het zuidoosten van Nederland. Het landelijk Bio-Akkerbouw overleg is ook via het Biohuis bereikbaar: info@biohuis.org.

Dit bericht staat in onze Nieuwsbrief van 5 april. Lees alle berichten van deĀ Nieuwsbrief 5 april 2013.