Nieuws

13 april 2023

Inzet Biohuis in het landbouwakkoord

De afgelopen én aankomende weken wordt door Biohuis, inclusief dragende organisaties, en Bionext, hard gewerkt voor de belangen van de biologische boeren en bijbehorende
ketens. Onze inzet is om afspraken te maken in het Landbouwakkoord voor de ontwikkeling van de biologische sector tot 2040. In december 2022 heeft het Kabinet haar ambitie al uitgesproken in het nationaal actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’.

Wij zetten er nu op in dat deze ambitie wordt bevestigd en dat daarmee wordt erkend dat biologische landbouw een belangrijke rol kan spelen in de transitie van de landbouwsector. Onze inzet op 4 belangrijke hoofdthema’s lees je hier.