Nieuws

9 juli 2014

In 2015 wellicht meer A meststof

Verzoek Biohuis voor aanpassen regels A-meststoffen
Biohuis heeft een verzoek bij Skal neergelegd om onder voorwaarden het % verplichte A-meststoffen te verhogen van 60% naar 65%. De voorwaarden zijn dat eerst de lijst met A-meststoffen wordt verruimd, zodat in ieder geval biologisch verenmeel en biologisch raapzaadschroot ook op deze lijst komen. En verder dat opslag en mengen van biologische mest door intermediairen wordt toegestaan. Bij deze opslag wordt gedoeld op silo’s waarin alleen biologische mest wordt opgeslagen en waarbij alle aan- en afvoer traceerbaar en controleerbaar is. Het verzoek is gedaan na uitgebreid voorwerk door de werkgroep bemesting van het Biohuis en na onderling overleg in de Bioraad. Gevraagd is om een ingangsdatum van 1 januari 2015. Meer informatie is te achterhalen bij uw sectorvereniging in de Bioraad, deze is hier te vinden.