Nieuws

16 mei 2016

Global Gap en dierlijke mest in fruitteelt

Zoals we eerder berichtten, heeft GlobalGAp de aangescherpte eisen voor dierlijke mest grotendeels teruggedraaid. Alleen niet voor bladgewassen en fruit. Voor fruit geldt vanaf 1 juli een taboe op onbewerkte mest toedienen na de start van de bloei, vanwege angst voor microbiële besmetting. Bijvoorbeeld bij appels en peren lijkt dat nogal overdreven, aangezien ze nu  bloeien, een eind boven de grond hangen en pas in de nazomer en herfst geplukt worden. Vanuit Biohuis en Prisma is nagegaan of speciaal biologische fruittelers hierdoor getroffen zouden worden, maar dat bleek niet het geval. Een groep van vooral gangbare fruittelers laat drijfmest injecteren en voor hen speelt dit wel. De NFO heeft daarom contact opgenomen met de GlobalGap-organisatie in Keulen, en die beslist in mei of onbewerkte dierlijke mest tot zestig dagen voor de oogst mag worden uitgereden op voorwaarde dat die wordt ondergewerkt. Voor dit jaar is een praktische oplossing gevonden om tot 1 juli onbewerkte mest te kunnen uitrijden. Nadere informatie bij Prisma en NFO.