Nieuws

17 april 2023

Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)

De bio-sector was niet uitgenodigd bij de ronde tafelbijeenkomst over nieuwe ggo technieken. Om onze argumenten toch te kunnen delen is een document naar LNV verstuurd. Er leeft namelijk binnen de biologische sector en breder bij de partners van het Groenboerenplan grote ongerustheid over de gevolgen die deregulering zou hebben voor de biologische sector en breder voor de biodiversiteit en natuur in Europa. Ook de keuzevrijheid voor de consument komt mogelijk in het geding. Het programma Zembla liet zien dat bepaalde wetenschappers een misleidend beeld hebben verspreid over GGO’s. Hier het document en de Zembla uitzending.