Nieuws

6 mei 2013

Europese Commissie: drie opties biowetgeving

 

Toekomstige Europese Regelgeving Bio in discussie

De Europese Commissie hield een online enquête over de biologische landbouw. Meer dan 45000 mensen vulden deze in. Vrijwel alle invullers waren burgers en ruim de helft kwam uit Frankrijk. Er is ruime steun voor een kleinschalige, ggo- en chemie-vrije landbouw. Op een bijeenkomst in april presenteerde  de  Europese Commissie drie opties voor toekomstige regelgeving: verbetering van de bestaande regelgeving; andere regels die een sterke groei mogelijk maken; andere regels die de biologische principes aanscherpen. De sector pleit vrijwel unaniem voor de eerste optie: aanpassen binnen het bestaande systeem van regels. Want zekerheid over de regelgeving is van levensbelang voor de sector.  Het huidige systeem is er pas sinds 2009 en Europese besluitvorming over andere regels kan jaren duren, met onzekere uitkomsten. De ambities mogen best omhoog, maar dan wel graag binnen het bestaande wettelijke kader. Biohuis en Bionext volgen deze discussie actief, samen met onze Europese collega’s in IFOAM-EU. Zie de IFOAM-EU nieuwsbrief.

Deze en andere berichten vindt u in de Biohuis Nieuwsbrief 3 mei 2013