Nieuws

21 december 2022

Biohuis over Actieplan: blij met plan, maar bindende afspraken retail nodig

 

Minister Adema van LNV heeft maandag het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ overhandigd aan een delegatie van de biologische sector.
Het Biohuis is blij dat er een plan is en dat daarin wordt erkend dat biologisch koploper en aanjager is voor de transitie naar duurzame landbouw, met deze duidelijke boodschap: “: “Voor consumenten biedt de keuze voor bio een zekere keuze voor duurzaamheid.“

Het doel is 15% biologisch areaal in 2030. Dit betekent een groei van ca 80.000 naar ca 300.000 hectare. Dat is erg ambitieus. Dat is ons inziens alleen haalbaar als er heel stevig wordt ingezet op vergroting van de marktvraag. Maar op dat punt hebben wij twijfels. LNV wil samenwerken met de sector en ketenpartijen, en consumenten beter voorlichten. Dat mag wat ons betreft dwingender: maak bindende afspraken met de retail zodat hun Nederlandse biologische omzet meegroeit tot 15% in 2030.

De voorzieningen voor bestaande en nieuwe bio boeren zijn concreter, zoals een informatieloket, een kennisagenda, aandacht voor goede controle, en fondsen voor omschakelaars. Veel acties moeten worden gefinancierd uit algemene budgetten. Wij zouden graag een meer specifieke toewijzing van middelen zien. Zo missen wij een geoormerkt budget voor puur biologisch onderzoek. Private co-financiering, zoals het huidige systeem vraagt, is immers vrijwel niet te vinden als het doel is om minder mest en middelen te gebruiken.

In de huidige stikstof crisis is deze tekst relevant: “Biologische landbouw biedt een lange termijnperspectief voor een toekomstbestendige landbouw. Het draagt bij aan de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, water en natuur. In overleg met provincies wordt biologische landbouw gestimuleerd en opgenomen in de gebiedsplannen in 2023.”

Voor het Actieplan is in 2023 en 2024 € 13 miljoen per jaar beschikbaar uit het transitiefonds.

Lees hier het Actieplan.


V.l.n.r. Roos Saat, Biowinkelvereniging; Jan Groen, BioNederland; minister Piet Adema; Michael Wilde, Bionext; Douwe Monsma, Biohuis