Nieuws

22 januari 2024

Biohuis op de bres voor biologische pachters van Staatsbosbeheer

Het Biohuis heeft tal van klachten ontvangen over de wijze waarop Staatsbosbeheer (SBB) sinds kort omgaat met de openbare aanbieding van pachtgronden via pachtgrond.nu. Verschillende biologische boeren die jarenlang op duurzame biologische wijze de grond hebben beheerd, lopen het risico deze kwijt te raken, met alle gevolgen van dien. Het Biohuis-bestuur heeft de klachten verzameld en is in december in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer.

Lees hier het uitgebreide verhaal