Nieuws

1 november 2017

Biohuis ALV benoemt nieuwe bestuurders

IJsbrand Snoeij en Arie van den Berg unaniem verkozen

We hebben als Biohuis een nieuwe voorzitter. IJsbrand Snoeij volgt Jan Jaap Jantjes op, die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie eerder moest neerleggen. Op de Biohuis ledenvergadering van 31 oktober werd IJsbrand Snoeij met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen. Ook Arie van den Berg werd met algemene instemming tot bestuurslid benoemd. De benoemingen kwamen tot stand op voordracht van de Bioraad, het centrale adviesorgaan van Biohuis waarin al onze aangesloten organisaties vertegenwoordigd zijn.

IJsbrand Snoeij is ondernemer op boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Dat is een multifunctioneel bedrijf met legpluimvee, brandrode runderen, vleesvarkens, een tuinderij en een zorgtak. De zorgtak richt zich onder andere op ouderen met dementie en jongeren met autisme of ADHD. IJsbrand was eerder voorzitter van de coöperatie Boer en Zorg. Verder is hij bestuurslid van de coöperatie Beebox/ Willem en Drees. IJsbrand Snoeij: “Als boerderij hebben we altijd de verbinding gelegd met de samenleving. Mijn visie is dat landbouw in moet spelen op vragen vanuit onze maatschappij, in een tijd dat mensen steeds meer betrokken zijn bij voeding, maar ook meer willen weten van de (biologische) productie ervan. We hebben ontdekt hoe onder meer zorg voor mensen op boerderijen, educatie, rondleidingen en vele andere verbrede activiteiten daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren . Ik heb mij altijd ingezet voor bestuurswerk, omdat het niet alleen gaat om het belang van een individueel bedrijf, maar vooral ook over goed samenwerken in de voedselketen. Ik zie ernaar uit om als voorzitter van ‘ons’ Biohuis aan de slag te gaan en daar mijn volle bijdrage aan te leveren.“

Arie van den Berg is ondernemer op het melkveebedrijf Hoeve Ackerdijk te Schipluiden. Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties bij het Waterschap, de regiocoöperatie Schiepolders en het CDA Midden Delfland. Arie van den Berg: “Naast het melkveebedrijf zijn we al veertien jaar voor één dag per week zorgboerderij voor de GGZ. Sinds februari 2016 runnen we op onze boerderij ook een kinderdagverblijf dat we nog verder gaan uitbreiden. Een deel van onze grond is omgevormd tot weidevogelnatuur. Natuurbeheer is dan ook een belangrijke tak voor ons. In oktober 2016 gaf onze zoon verrassend aan boer te willen worden op ons bedrijf. Dat geeft mij nu de tijd en ruimte voor een bestuursfunctie. Om de bio-sector verder te ontwikkelen is een lastige maar ook boeiende taak. Met mijn achtergrond en bestuurservaring, maar vooral ook interesse in de gedachte achter biologisch produceren, denk ik mee richting te kunnen geven aan het Biohuis.”