Nieuws

30 juni 2017

Bestuursleden Biohuis gezocht

 

In het Biohuis wordt samengewerkt door sectorale en regionale groepen van biologische boeren en tuinders, die samen zo’n 650 leden hebben. Via Bionext werken we samen met de andere schakels in de bio-afzetketen, zoals op het gebied van regelgeving en afzetmarkt. Eind 2017 komen twee bestuursfuncties bij Biohuis vrij, namelijk die van voorzitter (Jan Jaap Jantjes) en die van bestuurder (Kees Scheepens). In de bestuurssamenstelling van het Biohuis wordt gestreefd naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. Maar de bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordiger. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. Daarbij staan hun bestuurlijke kwaliteiten, ervaringen en netwerken voorop. Het bestuur werkt als een team en nieuwe bestuursleden moeten daarop een goede aanvulling vormen. Download hier de PDF over de procedure en profiel van voorzitter en bestuurslid. Reageren kan tot 9 september!