Nieuwsarchief maart, 2016


17 maart 2016

Meningen over EKO gepeild

De licentiehouders van EKO hebben onlangs van Stichting EKO-keurmerk een enquête per email ontvangen. Er wordt momenteel gesproken over een nieuwe invulling van het EKO keurmerk voor producenten en op de verpakkingen. De vraag is onder andere of er meer verplichtingen aan het voeren van het EKO keurmerk gekoppeld moeten worden en zo ja welke. Mede op verzoek van Biohuis is daarover een korte enquête naar alle licentiehouders gestuurd. Biohuis vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk licentiehouders hun mening geven over de toekomst van het EKO keurmerk. De enquête kan online snel ingevuld worden en na invullen zijn de resultaten tot dan toe meteen te zien.

17 maart 2016

Global GAP toch strenger voor fruit en bladgewas

Hoewel GlobalGAP de wachttermijnen na bemesting voor de meeste gewassen, na alle protesten, terugdraaide naar de bestaande regels, blijkt dat niet te gelden voor fruit en bladgewassen. GlobalGAP vraagt dat onbehandelde mest uiterlijk voor de bloei respectievelijk voor het planten/zaaien is toegediend. Vanuit Biohuis, Prisma, LTO en NFO zijn we bezig met de knelpunten die dit oplevert. Bent u lid van een van deze organisaties en verwacht u problemen met deze regel, geef dat dan door. Verder is nog niet duidelijk wat allemaal als ‘behandeling’ kan gelden. Teelt u fruit of bladgewassen, bestudeer de nieuwe teksten van GlobalGAP dan goed en laat u eventueel bijpraten door uw certificeerder. Als de geldigheid van uw GlobalGAP certificaat voor 1 juli afloopt en u ruim van tevoren een nieuwe inspectie aanvraagt, kunt u mogelijk nog op basis van de oude regels gecertificeerd worden. Vraag dit zo snel mogelijk na bij uw certificeerder.