Nieuws

16 april 2015

Gesprek met Dijksma

Eind maart besprak Biohuis voorzitter Jan Jaap Jantjes met staatssecretaris Dijksma een aantal zaken uit onze sector.
Na de forse kritiek op het eerste EU voorstel wordt er op 16 mei een nieuw voorstel voor een herziene biologische verordening door de landbouwministers besproken.
Dijksma zal ons oordeel betrekken bij het vormen van haar standpunt. Ook hebben we onze zorg uitgesproken over de GGO’s en hoe lidstaten hiermee omgaan.
Bij het omgaan met de PAS en de ruimte daarin voor biologische bedrijven verwijst Dijksma naar de provincies, die de keuzes moeten gaan maken.
In het gesprek met Dijksma is ook aandacht besteed aan de problematiek van het aanspraak maken op toeslag rechten, door terreinbeherende instanties.