Nieuwsarchief december, 2017


11 december 2017

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Tot eind november liep een publieksconsultatie over het 6e Actieprogramma Nitraat. In dit ontwerp wordt een reeks nieuwe maatregelen voorgesteld, waarvan een deel slecht combineert met de biologische landbouwpraktijk. We hebben alle bij Biohuis aangesloten organisaties gevraagd om hun reacties en hebben die verwerkt tot een gezamenlijke reactie. Binnenkort wordt het antwoord van het ministerie verwacht op alle ingezonden reacties.  Download hier de brief van Biohuis over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

6 december 2017

Nieuwe vereniging Bioglasteelt

Vorige week was de startbijeenkomst van de nieuwe vereniging voor glastelers: Bioglasteelt. Inmiddels zijn al 13 leden aangemeld met meer dan 65 ha glasteelt. Voorzitter Leo Verbeek: “Het aantal aanmeldingen overtreft nu al onze verwachtingen, terwijl nog niet eens iedereen heeft gereageerd.”

De vereniging heeft als doel de specifieke biologische belangen te behartigen van de biologische kastelers in Nederland. Dit vanuit een visie op de biologische kastuinbouw en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Bioglasteelt zal opereren naast de bestaande partners LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland en als onderdeel van Biohuis en BioNext. Bioglasteelt wil samenwerken met deze partners, het aanspreekpunt zijn voor biologische glastuinders, passende regelgeving voor biologische glastuinbouw bewerkstelligen en de ontwikkelingsmogelijkheden mede richting geven.

Tot nu toe werkten de glastelers informeel samen, zonder eigen rechtsvorm. Door de groei van de sector ontstond de behoefte om de samenwerking meer te formaliseren en een vereniging op te richten. Ook meedoen? Neem contact op met Leo Verbeek 06-12965985.