Beleidsplan en Werkplan

Het Beleidsplan en  Werkplan van Biohuis worden jaarlijks vastgesteld door de leden, in de ALV van januari, samen met de begroting.

Deze stukken worden voorbereid in de Bioraad waar alle aangesloten organisaties erover meepraten.

Bij de keuze van de onderwerpen ligt de nadruk op:

 • Kennisontwikkeling
 • Regelgeving en beleid
 • Marktontwikkeling

Algemene doelen

De vier kerndoelen van het werk van het Biohuis zijn:

Versterken: de kwaliteit en uitstraling van de Nederlandse biologische productie. Trefwoorden: kringloopsluiting, klimaatneutraal, dierenwelzijn, transportafstand, biodiversiteit, eerlijke prijs.

Verbinden: biologische boeren onderling en hun belangenbehartigings-organisaties. Maar ook boeren met consumenten, en boeren met de hele keten, zodat een helder inzicht ontstaat in elkaars belangen en daarmee verbetering van de afzet. Een goede organisatie van de biologische keten van Biohuis tot Bio-consument en georganiseerd door Bionext. Trefwoorden: samenwerking, contacten, transparantie.

Beschermen: waardering voor de positie, meerwaarde en dilemma’s van de biologische productie. Trefwoorden: werkbare regelgeving in Nederland en EU, stimuleringsregelingen, weerwoord op onterechte kritiek, goede controle.

Inspireren: samen verder vernieuwen, onderzoeken en kennis delen. Trefwoorden: praktijkvragen, kennisverspreiding , ketengroepen en praktijknetwerken.

Jaarverslag 2020 lezen kan hier

Beleids- en werkplan opvragen

Biohuis leden die niet op de ALV zijn geweest, kunnen het meest recente beleids- en werkplan opvragen. Stuur ons even een email.

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Biohuis ALV
  woe. mi. 18 januari 2023
  Brabanthallen, Den Bosch
  --------------------------
  Biokennisweek + beurs
  16 t/m19 januari 2023
  www.bio-beurs.nl
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »