Nieuwsarchief 2017


11 december 2017

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Tot eind november liep een publieksconsultatie over het 6e Actieprogramma Nitraat. In dit ontwerp wordt een reeks nieuwe maatregelen voorgesteld, waarvan een deel slecht combineert met de biologische landbouwpraktijk. We hebben alle bij Biohuis aangesloten organisaties gevraagd om hun reacties en hebben die verwerkt tot een gezamenlijke reactie. Binnenkort wordt het antwoord van het ministerie verwacht op alle ingezonden reacties.  Download hier de brief van Biohuis over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

6 december 2017

Nieuwe vereniging Bioglasteelt

Vorige week was de startbijeenkomst van de nieuwe vereniging voor glastelers: Bioglasteelt. Inmiddels zijn al 13 leden aangemeld met meer dan 65 ha glasteelt. Voorzitter Leo Verbeek: “Het aantal aanmeldingen overtreft nu al onze verwachtingen, terwijl nog niet eens iedereen heeft gereageerd.”

De vereniging heeft als doel de specifieke biologische belangen te behartigen van de biologische kastelers in Nederland. Dit vanuit een visie op de biologische kastuinbouw en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Bioglasteelt zal opereren naast de bestaande partners LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland en als onderdeel van Biohuis en BioNext. Bioglasteelt wil samenwerken met deze partners, het aanspreekpunt zijn voor biologische glastuinders, passende regelgeving voor biologische glastuinbouw bewerkstelligen en de ontwikkelingsmogelijkheden mede richting geven.

Tot nu toe werkten de glastelers informeel samen, zonder eigen rechtsvorm. Door de groei van de sector ontstond de behoefte om de samenwerking meer te formaliseren en een vereniging op te richten. Ook meedoen? Neem contact op met Leo Verbeek 06-12965985.

 

1 november 2017

Biohuis ALV benoemt nieuwe bestuurders

IJsbrand Snoeij en Arie van den Berg unaniem verkozen

We hebben als Biohuis een nieuwe voorzitter. IJsbrand Snoeij volgt Jan Jaap Jantjes op, die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie eerder moest neerleggen. Op de Biohuis ledenvergadering van 31 oktober werd IJsbrand Snoeij met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen. Ook Arie van den Berg werd met algemene instemming tot bestuurslid benoemd. De benoemingen kwamen tot stand op voordracht van de Bioraad, het centrale adviesorgaan van Biohuis waarin al onze aangesloten organisaties vertegenwoordigd zijn.

IJsbrand Snoeij is ondernemer op boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Dat is een multifunctioneel bedrijf met legpluimvee, brandrode runderen, vleesvarkens, een tuinderij en een zorgtak. De zorgtak richt zich onder andere op ouderen met dementie en jongeren met autisme of ADHD. IJsbrand was eerder voorzitter van de coöperatie Boer en Zorg. Verder is hij bestuurslid van de coöperatie Beebox/ Willem en Drees. IJsbrand Snoeij: “Als boerderij hebben we altijd de verbinding gelegd met de samenleving. Mijn visie is dat landbouw in moet spelen op vragen vanuit onze maatschappij, in een tijd dat mensen steeds meer betrokken zijn bij voeding, maar ook meer willen weten van de (biologische) productie ervan. We hebben ontdekt hoe onder meer zorg voor mensen op boerderijen, educatie, rondleidingen en vele andere verbrede activiteiten daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren . Ik heb mij altijd ingezet voor bestuurswerk, omdat het niet alleen gaat om het belang van een individueel bedrijf, maar vooral ook over goed samenwerken in de voedselketen. Ik zie ernaar uit om als voorzitter van ‘ons’ Biohuis aan de slag te gaan en daar mijn volle bijdrage aan te leveren.“

Arie van den Berg is ondernemer op het melkveebedrijf Hoeve Ackerdijk te Schipluiden. Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties bij het Waterschap, de regiocoöperatie Schiepolders en het CDA Midden Delfland. Arie van den Berg: “Naast het melkveebedrijf zijn we al veertien jaar voor één dag per week zorgboerderij voor de GGZ. Sinds februari 2016 runnen we op onze boerderij ook een kinderdagverblijf dat we nog verder gaan uitbreiden. Een deel van onze grond is omgevormd tot weidevogelnatuur. Natuurbeheer is dan ook een belangrijke tak voor ons. In oktober 2016 gaf onze zoon verrassend aan boer te willen worden op ons bedrijf. Dat geeft mij nu de tijd en ruimte voor een bestuursfunctie. Om de bio-sector verder te ontwikkelen is een lastige maar ook boeiende taak. Met mijn achtergrond en bestuurservaring, maar vooral ook interesse in de gedachte achter biologisch produceren, denk ik mee richting te kunnen geven aan het Biohuis.”

31 oktober 2017

Fosfaat: Gerechtshof geeft staat alsnog gelijk

Vandaag heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Die had de fosfaatreductieregeling voor een aantal bedrijven buiten werking gesteld.
Hierbij krijgt de staat alsnog gelijk en moeten ook biologische melkveehouders koeien wegdoen, of hoge boetes betalen, ook al maken zij geen gebruik van de derogatie (die hoge mestgiften toestaat).
Ook vindt het Gerechtshof dat er onvoldoende bewijs is dat (zowel gangbare als biologische) bedrijven onevenredig zwaar getroffen worden door de regeling. Overigens geeft men aan dat het in het kader van een kort geding ook niet goed mogelijk was om dit voor individuele bedrijven voldoende uit te diepen. De gevolgen en vervolgacties van deze uitspraak moeten nu bekeken worden. U kunt de uitspraak hier nalezen.