Nieuwsarchief oktober, 2016


11 oktober 2016

Acties tegen fosfaatkorting

Acties in Den Haag

De wetsvoorstellen om de uit de hand lopende mestproductie (fosfaat) in de melkveehouderij in te perken, dreigen veel biologische melkveehouders te duperen. Terwijl zij juist vrijwillig hebben gekozen om op een verantwoorde manier te produceren, met minder dieren en een lagere productie per dier. Het fosfaatrechtenstelsel moet de derogatie veilig stellen: derogatie betekent extra mest mogen toedienen. Biologische bedrijven hebben daar geen enkel belang bij. Biohuis en Natuurweide trekken er hard aan om deze voorstellen aangepast te krijgen. Hiervoor worden alle partijen in de Tweede Kamer benaderd. Vorige week konden we onze argumenten naar voren brengen in een rondetafelgesprek met Kamerleden. De uitgebreide schriftelijke versie daarvan vindt u hier. Maak gerust gebruik van de tekst om uw zorgen te delen met anderen, bijvoorbeeld uw politieke partij.

GRONDvest

Ook de gangbare grondgebonden melkveehouders willen ontzien worden, omdat het probleem veroorzaakt wordt door de intensieve bedrijven die veel vee houden op weinig grond. Biohuis en Natuurweide ondertekenden dan ook samen met netwerk GRONDig een manifest, dat op 6 oktober tijdens een manifestatie werd aangeboden aan kamerleden. Er waren ook veel biologische melkveehouders op af gekomen. Staatssecretaris van Dam kwam onverwacht kijken en werd nog even door Natuurweide voorzitter Teunis-Jacob Slob aangesproken.

boeren-en-burgers-in-actie-in-den-haag

5 oktober 2016

Demonstratie 6 oktober 13.00 Den Haag

 

Biologische en grondgebonden melkveehouders:

 

‘Wij willen niet langer opdraaien voor problemen van mest -en fosfaatoverschot die onze collega’s veroorzaken!’

Donderdag 6 oktober protesteren melkveehouders samen met milieu organisaties om 13.00 uur op het Plein in Den Haag tegen de voorgestelde invulling van de nieuwe wet om het mestprobleem op te lossen. Deze fosfaatwet verkleint de melkveestapel, wat een goede zaak is, gezien het melk- en mestoverschot. Grondgebonden melkveehouders veroorzaken geen mestoverschot. Hun collega’s met te veel koeien en weinig grond zijn de veroorzakers. De verbijstering is groot. De melkveehouders vragen de Tweede Kamerleden dringend om te garanderen dat grondgebonden en biologische boeren hier geen koeien voor hoeven in te leveren om sneller de veestapel te verminderen. Netwerk Grondig, de belangenorganisatie van de grondgebonden melkveehouders, biedt een verklaring aan die mede ondertekend is door de biologische melkveehouders van Natuurweide, en Biohuis. Biohuis gaat vanuit haar basis beginselen voor een grondgebonden dierhouderij en onderschrijft het manifest namens 650 leden.

De demonstratie is op 6 oktober van 13-13.30 u op het Plein in Den Haag. Om 14.00 start in de Tweede Kamer en rondetafelgesprek over het wetsvoorstel, met Kamerleden en diverse betrokken organisaties. Voor de biologische boeren zal Bavo van den Idsert van Bionext daar spreken.

U kunt dit overleg ook per internet volgen. Zie https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten