Nieuwsarchief 2016


2 december 2016

Biokoe nog steeds in gevaar; petitie gaat door

Red de Biokoe!

Red de Biokoe! Teken de petitie HIER

Op 6 december stemde de Tweede Kamer over de fosfaatwet. Daarbij stemde men  voor het ontzien van grondgebonden bedrijven. Dit is een belangrijke stap voor het behoud van veel biologische koeien, maar lang niet alle biologische koeien worden hiermee gered. Het betekent nog steeds dat ruim 6000 biologische koeien naar de slacht moeten, om de derogatie (= extra mest geven) van de gangbare collega’s te behouden. 

Natuurweide, Bionext en Biohuis hebben de petitie Red de Biokoe, met  14.500 handtekeningen op 1 december aangeboden aan de woordvoerders van de Tweede Kamer.  We zijn teleurgesteld in de  opstelling van staatssecretaris van Landbouw, Martijn Van Dam (PvdA) en de meerderheid van de Tweede Kamer. Het ontzien van alle biologische bedrijven gaat maar om een piepklein deel (0,22 %) van de totale melkveefosfaatproductie.  De petitie blijft dus nog online zodat meer mensen kunnen tekenen. Vandaag, 6 december, staat de teller op ruim 15.500.

Gerben Braakman, biologische melkveehouder in Drenthe en bestuurslid van Natuurweide: “Het is écht een brug te ver om de derogatie voor gangbare bedrijven te redden door biologische bedrijven te offeren en failliet te laten gaan, terwijl juist zij geen gebruik maken van derogatie. Goed gedrag moet beloond worden: de samenleving zit op onze producten en productiewijze te wachten.”

De bioboeren zullen zich nu eerst richten op de behandeling in de Eerste Kamer.

Rode kaart van de Europese organic farmers 

De gezamenlijke biologische boerenverenigingen in Europa hebben een rode kaart afgegeven over de nieuwe Europese regelgeving. Ze willen dat er een einde komt aan het oneindige proces naar nieuwe bio-regelgeving. Dit proces, dat steeds niet tot besluitvorming komt, zorgt ervoor dat de biologische sector te lang in juridische onzekerheid verkeert over de regels die in de toekomst gaan gelden. Biohuis bestuurder Kees van Zelderen is ook bestuurslid van deze groep. Kees van Zelderen: “Een aantal voorbeelden van zaken die nu nog worden bediscussieerd zijn bv. het loslaten van de verplichte jaarlijkse inspectie, het de-certificeren van biologische boeren bij contaminatie van overgewaaide bestrijdingsmiddelen uit de gangbare landbouw, en het loslaten van het principe van grondgebondenheid. De concept regelgeving stelt daartegenover niets op het gebied van ontwikkeling of innovatie. Wij kunnen hier niet mee leven en roepen de lidstaten op bij de besluitvorming van 7 december de rug recht te houden, slechte voorstellen af te wijzen en eventueel terug te keren naar de oude regelgeving.” Zie de Engelstalige verklaring hier.

 

19 november 2016

Red de biokoe : doe nu mee

“Hoe oneerlijk kan het zijn?”
Lees het heldere betoog van bioboer Gerben

Biologische melkveehouder Gerben Braakman mocht in het reformatorisch Dagblad de actie ‘Red de Biokoe uitleggen’. Lees hier zijn verhaal.

Onderteken de petitie Red de Biokoe (op naar de 15.000 !) en mail de Tweede Kamer

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer de aanpak van de fosfaatproblemen. Tot nu toe worden de biologische boeren en hun koeien niet gespaard. Help ons om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen! Wat kunt u doen:

Teken hier de online petitie – u kunt daarbij zelf aangeven of uw naam voor anderen te zien is.

Deel de link naar de petitie met anderen.

Geef aandacht op Twitter of Facebook met #reddebiokoe

Stuur een email naar een Kamerlid. Informatie, tips en de belangrijkste mailadressen vindt u hier.

 

Waarom nu deze actie?

Alles is er nu op gericht om het aantal koeien in ons land te verminderen, om daarmee de derogatie voor de gangbare melkveehouderij te redden. Derogatie betekent dat een boer veel extra mest op het land mag brengen. Mede dankzij die derogatie konden er veel koeien worden gehouden en werd er veel mest geproduceerd. Biologische boeren mogen dit per definitie niet, zij werken met veel minder mest. De biologische rundveemest is gewild bij biologische akkerbouwers. Er is eerder een tekort aan. Dat geldt ook voor de biologische melk – de vraag groeit en er is in ons land nauwelijks genoeg biomelk. Biologische boeren houden zich aan veel extra bioregels, die zelfs in de wet zijn vastgelegd. Biokoeien lopen veel in de wei, krijgen biologisch voer en geven minder melk – en hebben dus een beter leven.

Waarom moeten bioboeren dan straks koeien laten slachten om hun gangbare collega’s uit de brand te helpen? Het meest gehoorde antwoord: ‘een biokoe produceert ook mest en er zijn intussen ook meer biokoeien bijgekomen.’ Reactie: Die bewering klopt, maar faalt als argument. De groei in het aantal biokoeien is een goede ontwikkeling voor natuur en milieu, en hun biomest en biomelk zijn zeer gewild. Als een op de drie gangbare melkveehouders zou omschakelen naar biologisch, dan was het fosfaatprobleem opgelost. Bioboeren moeten niet opdraaien voor het probleem van hun gangbare collega’s.

Deze actie wordt getrokken door De Natuurweide (bio melkveehouders) en Biohuis (bioboeren en tuinders)

 

 

18 november 2016

Red de Biokoe

Red de Biokoe!

Red de Biokoe!

Biologische boeren starten actie

De biologische sector is vandaag een actie “Red de biokoe” gestart, om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de biologische koeien.  Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te redden. Alle Nederlandse melkveehouders moeten daarvoor koeien inleveren, ook de biologische boeren die vanwege wettelijke biologische regels niet mogen meedoen aan die derogatie. Bij een derogatie mag een boer veel extra mest gebruiken.
Bij een derogatie mag een gangbare boer veel extra mest gebruiken en op die manier kan de grote mestproductie in stand blijven. De gangbare sector zet momenteel alles op alles om die derogatie te behouden. Biologische boeren doen per definitie niet mee aan de derogatie. Zij gebruiken veel minder mest.
Gerben Braakman, biologisch melkveehouder in Drenthe en bestuurslid van De Natuurweide: “ Onze koeien krijgen de ruimte, lopen veel in de wei, liggen in de stal op strooisel en krijgen biologisch voer. De koeien hebben een beter leven en mogen minder melk per koe geven. Op het biologische grasland komt veel minder mest. Kunstmest en chemische middelen zijn verboden. Moeten wij nu onze koeien laten slachten om de hoge mestproductie van onze gangbare collega’s in stand te houden? Dat is onvoorstelbaar en dieptriest.”
De afgelopen jaren is de vraag naar biologische melk sterk gegroeid. Een deel van de biologische melk moest zelfs uit het buitenland komen. Als biologische boeren koeien moeten slachten, komt die situatie weer terug.
De biologische belangenorganisaties Bionext, Biohuis en de Natuurweide roepen boeren, burgers en buitenlui op om Van Dam en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen, via email, social media en een online petitie. De petitie kunt u hier ondertekenen. Gebruik op Twitter #reddebiokoe
Toelichting
Derogatie betekent dat een gangbaar melkveebedrijf 35 tot 47% meer mest op het land mag brengen dan normaal. Daardoor kan een gangbare boer veel meer koeien houden, zonder dat hij problemen krijgt met de overtollige mest. Zonder de derogatie kan deze mest niet meer allemaal op het land en ontstaat er een enorm probleem. Biologische bedrijven mogen geen derogatie gebruiken.
Een boer die omschakelt naar biologisch, moet tenminste anderhalf jaar op de biologische manier hebben gewerkt. Dan mag de melk pas als biologische melk verkocht worden. Alle regels voor biologische boeren zijn wettelijk vastgelegd in Europese regels en elk bedrijf krijgt tenminste eenmaal per jaar een inspecteur op bezoek voor een uitgebreide controle.
Door alle extra inspanningen en de lagere productie, is het duurder om een liter biologische melk te produceren. Maar steeds meer consumenten hebben dat er graag voor over. Er is daardoor regelmatig een tekort aan biologische melk.

 

11 oktober 2016

Acties tegen fosfaatkorting

Acties in Den Haag

De wetsvoorstellen om de uit de hand lopende mestproductie (fosfaat) in de melkveehouderij in te perken, dreigen veel biologische melkveehouders te duperen. Terwijl zij juist vrijwillig hebben gekozen om op een verantwoorde manier te produceren, met minder dieren en een lagere productie per dier. Het fosfaatrechtenstelsel moet de derogatie veilig stellen: derogatie betekent extra mest mogen toedienen. Biologische bedrijven hebben daar geen enkel belang bij. Biohuis en Natuurweide trekken er hard aan om deze voorstellen aangepast te krijgen. Hiervoor worden alle partijen in de Tweede Kamer benaderd. Vorige week konden we onze argumenten naar voren brengen in een rondetafelgesprek met Kamerleden. De uitgebreide schriftelijke versie daarvan vindt u hier. Maak gerust gebruik van de tekst om uw zorgen te delen met anderen, bijvoorbeeld uw politieke partij.

GRONDvest

Ook de gangbare grondgebonden melkveehouders willen ontzien worden, omdat het probleem veroorzaakt wordt door de intensieve bedrijven die veel vee houden op weinig grond. Biohuis en Natuurweide ondertekenden dan ook samen met netwerk GRONDig een manifest, dat op 6 oktober tijdens een manifestatie werd aangeboden aan kamerleden. Er waren ook veel biologische melkveehouders op af gekomen. Staatssecretaris van Dam kwam onverwacht kijken en werd nog even door Natuurweide voorzitter Teunis-Jacob Slob aangesproken.

boeren-en-burgers-in-actie-in-den-haag