Nieuwsarchief oktober, 2015


17 oktober 2015

Bio 1000 geanimeerd verlopen

Ruim 500 mensen waren voor de Bio 1000 naar Ede gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van biologisch. Dit gebeurde volgens de Bio1000-methodiek, waarbij mensen in diverse rondes met elkaar in gesprek gaan. Samen bepalen ze in diverse rondes welke thema’s belangrijk zijn.

De eerste uitkomst waren de thema’s: men koos voor transparantie, bewustwording, educatie, kringloop, systeemverandering, betrokkenheid, eerlijk, en samenwerking. Vervolgens maakte men in groepjes concrete voorstellen hoe dat het beste bereikt kan worden. Daarna kon iedereen stemmen welke voorstellen verder uitgewerkt moeten worden. De gekozen voorstellen in telegramstijl:

Levenslange educatie over voeding • Handel lokaal voor globale duurzaamheid • Overheid moet sterk sturen op biologisch • Vergelijken van echte prijzen van biologisch en gangbaar • BTW op biologische producten lager • Elk product labelen mbt de milieubelasting • Geef biologische voeding een eigen gezicht, weg met anoniem voedsel • De bio-passie van producenten en consumenten stimuleren • De bio-keten verdiepen, extra inspanningen belonen en communiceren • Ketenverkorting, milieukosten in de prijs verwerken en creatieve informatievoorziening

Ruim 70 mensen uit verschillende geledingen hebben zich al aangemeld om deze thema’s en voorstellen verder uit te diepen. Alle voorstellen van de Bio1000 zijn te zien op www.bio1000.nl/resultaten/
Op 20 januari, tijdens de Bio-beurs in Zwolle, worden de uitwerkingen gepresenteerd.

8 oktober 2015

10 oktober Bio 1000: bioboeren nog welkom

Bioboeren kunnen zonder aanmelding naar Ede komen

De inschrijving voor het Bio 1000 evenement is gesloten. Maar voor veel boeren en tuinders speelt het weer een grote rol bij hun planning. Zij weten pas op het laatste moment of er ruimte is voor een activiteit buiten het bedrijf. Daarom zijn er plaatsen gereserveerd voor biologische boeren en tuinders, die nog op de valreep naar Ede willen komen. Meld bij de inschrijving dat u bioboer of tuinder bent en er wordt ter plekke een deelnemersbadge voor u gemaakt. De inschrijving is tussen 9.00 en 10.00 uur.

Locatie: Plantion, Wellensiekstraat 4, 6718 XZ  Ede (Gld)

Voor eten en drinken wordt gezorgd.
De dag duurt tot 17.00 uur, met een borrel tot 17.30 uur.

Meer informatie, zoals dagprogramma en route, staat op www.bio1000.nl

5 oktober 2015

Excretieforfaits

Het afgelopen jaar heeft het Biohuis uitgebreid aandacht besteed aan de voorstellen van het ministerie om de excretieforfaits voor biologische dieren te wijzigen. Na het raadplegen van de diverse sectororganisaties, en hun deskundigen, zijn voorstellen voor een andere aanpak aan het ministerie gedaan. Onlangs ontving het Biohuis het antwoord van Dijksma waarin voor een deel aan onze verzoeken tegemoet wordt gekomen. Ook vraagt het ministerie om een aantal praktijkervaringen  wetenschappelijk te onderbouwen. Dat laatste is vooral financieel nog een uitdaging. Op dit moment zijn we druk bezig om de mogelijkheden te verkennen.

Nationale Annex

Per 1  oktober 2015 is de nieuwe Nationale Annex voor de bedekte teelten (kasteelt) van kracht. Dit is de lijst met gewassen waarvoor geen ontheffing mogelijk is voor het gebruik van gangbaar zaad. De expertgroep bekijkt elk jaar op basis van het aanbod voor welke gewassen het aanbod aan biologisch zaad voldoende is voor plaatsing op de Annex. De expertgroep adviseert het ministerie van Economische Zaken en die stelt de Annex uiteindelijk vast. De leden van de expertgroep uit de primaire sector worden door het Biohuis voorgedragen. Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op www.biodatabase.nl. Maaike Raaijmakers van Bionext is hiervoor  de contactpersoon voor Biohuis leden (foto).