Nieuwsarchief 2014


19 december 2014

Slecht doordachte EU voorstellen afgewezen

EU Landbouwministers nemen bezwaren sector serieus

Op hun vergadering van 15 december jl. hebben de EU landbouwministers een wettelijk bindend deelakkoord over de eerste 19 artikelen van de voorgestelde nieuwe EU bio-verordening  verworpen, omdat de zorgen over het zwakke voorstel van de Commissie te groot waren. De lobby van Bionext, Biohuis en IFOAM EU heeft hieraan bijgedragen. IFOAM EU is de Europese lobby organisatie waarin Biohuis en Bionext vanuit Nederland vertegenwoordigd zijn.

In de bijeenkomst noemde landbouwcommissaris Phil Hogan biologisch een belangrijke sector, die in Europa nieuwe banen schept en met 9% per jaar groeit. Een ontwikkeling die ondersteund moet worden door de verordening. Hij vervolgde: “Niemand betwist het feit dat het huidige voorstel onacceptabel is”. Een dag later is de zogenaamde Timmermans lijst gepubliceerd met 80 overbodige wetsvoorstellen. Het nieuwe biologische wetgevingsvoorstel staat op deze lijst.

“Ik ben blij dat de Raad erkent hoe problematisch het oorspronkelijke Commissievoorstel zou zijn voor de biologische landbouw en voedselproductie,” zegt Bavo van den Idsert, directeur Bionext. “En ik ben nog blijer dat Commissaris Timmermans gehoor heeft gegeven aan onze oproep en het huidige voorstel op de lijst van ongewenste wetgeving heeft geplaatst. Hij heeft de landbouwcommissaris zes maanden gegeven voor de ontwikkeling van een goed voorstel. Als dat niet lukt gaat dit verhaal van tafel en moet er een nieuw voorstel komen dat wel acceptabel is.”

“Tien van de 11 richtlijnen die door het voorzitterschap zijn voorgesteld en bevestigd door de Raad komen overeen met de eisen van IFOAM EU en Bionext voor verbetering van de eerste 19 artikelen van het nieuwe wetgevingsvoorstel. Dit succes toont ook de kracht van de biologische sector, zegt Jan Jaap Jantjes, voorzitter van het Biohuis. “De Nederlandse biologische sector heeft direct een nationaal standpunt opgesteld, waarmee we als Biohuis samen met de LTO de overheid en volksvertegenwoordigers hebben kunnen overtuigen van onze zorgen. Ministers hebben de complexiteit van de verordening gezien en hebben verklaard dat niets goedgekeurd kan worden, totdat alles is goedgekeurd. En Timmermans heeft een duidelijke tijdslimiet gesteld om tot overeenstemming te komen.”

“Het Italiaanse voorzitterschap heeft voortgang geboekt, maar er is nog steeds veel  werk te doen om dit voorstel in wetgeving om te zetten die de ontwikkeling van biologische landbouw en voedselproductie in Europa echt ondersteunt,” vervolgt Jan Zomerdijk, voorzitter VBP. “Enkele van de meest moeilijke gebieden – controle, import en afkeuringsnormen – zijn nog niet aan de orde geweest. En we moeten niet vergeten dat de Commissie ook nog voldoende ruimte en energie moet vrijmaken om al lang spelende onderwerpen als verbetering van regels voor pluimvee en bedekte teelt op te pakken.”

De besluitvorming over het controversiële wetgevingsvoorstel bevindt zich komend half jaar dus in een beslissende fase. Bionext zal in IFOAM EU en in samenwerking met Biohuis, VBP en LTO er alles aan doen om de onzekerheid voor (biologische) boeren en ondernemers zo snel mogelijk weg te nemen en alleen functionele verbeteringen voor de biologische wetgeving te realiseren.

2 december 2014

Regiobijeenkomsten in december en januari

Voor alle biologische boeren en tuinders:
weten wat er speelt en opkomen voor uw belangen
.
De komende tijd bent u als biologische boer of tuinder welkom op één van de regionale bijeenkomsten van het Biohuis. Er zijn negen bijeenkomsten, van 4 december tot 15 januari, verdeeld over Nederland. Op alle bijeenkomsten kunt u met bestuurders van het Biohuis en aangesloten organisaties in gesprek over onze belangenbehartiging.
Onderwerpen zijn o.a. regelgeving, marktontwikkeling, promotie, het onderscheidend vermogen van biologisch. Per bijeenkomst is er daarnaast een eigen thema: plantaardig, melkvee of dierhouderij algemeen.
U bent op alle bijeenkomsten welkom, ook buiten uw eigen regio. De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met LTO Nederland. De LTO’s vormen 3 van de 15 aangesloten organisaties van het Biohuis en leveren 3 van de 15 leden van de Bioraad, het centrale adviesorgaan van het Biohuis.
Kijk hier voor het programma.

 

11 oktober 2014

Een biologische familiedag

Bionext Netwerkevent

 

Met ruim 200 deelnemers is het eerste Bionext Netwerkevent op 7 oktober een succes geworden. Opvallend was de grote groep nieuwe gezichten onder de aanwezigen. Bionext directeur Bavo van den Idsert bedankte de voorzitters van de dragende organisaties van Bionext voor hun inzet: Jan Jaap Jantjes (Biohuis), Jan Zomerdijk (VBP) en Arjan Nijdam (Biowinkelvereniging). Zij kregen het eerste Bionext-speldje uitgereikt. In Bionext werken de boeren, handel en verwerking en winkels samen aan een sterke biologische sector. Zo worden vragen van consumenten en media beantwoord, onderzoeksprojecten opgezet, ontwikkelingen op gebied van regelgeving kritisch gevolgd en gezamenlijke promotiecampagnes voor bio opgezet. Meer informatie op www.bionext.nl.

 

SONY DSC

Bavo van den Idsert reikt het speldje uit aan Biohuis voorzitter Jan Jaap Jantjes

16 september 2014

Bio 10 daagse van start

 

18 t/m 27 september extra aandacht voor biologisch

Van 18 t/m 27 september voert de biologische sector campagne. Tien dagen lang is het genieten van biologisch eten, in de speciaalzaak, in de supermarkt en bij de boer! Het thema dit jaar is ‘samen eet je het lekkerst’. Er zijn allerlei leuke acties waarbij mooie prijzen te winnen zijn en consumenten kunnen profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen. Ook zijn er tal van boeren die initiatieven ontplooien, zoals een Boeren Picknick bij de Kromme Lepel in Bergen op Zoom, of een Open dag van Biologisch Goed in Strijen. Dit alles wordt georganiseerd door Bionext, de organisatie waarin boeren, handel en winkels samenwerken.  Zie ook de Bio 10 daagse website.

Dit bericht en meer leest u in de Biohuis Nieuwsbrief 15-9-2014

 

Ophef over controlecijfers Skal

“Bioboer maakt er een potje van”, was maandag te lezen boven een nieuwsbericht over de halfjaarcijfers van de Skal-controles. Achter deze tendentieuze kop stond een genuanceerd artikel in het AD, waarin Skal, Bionext, Biohuis-voorzitter Jan Jaap Jantjes en ondernemer Jan Groen een toelichting geven op de cijfers.

De halfjaarcijfers van Skal geven een toename aan van het aantal overtredingen. Het aantal gecertificeerden en het aantal controles is echter ook toegenomen. Hierbij gaat het voornamelijk om lichte overtredingen, vaak van administratieve aard (zoals een ontbrekende bon in de map) die niet van invloed zijn op de biologische status en kwaliteit van een product. Voor buitenstaanders kan dergelijk nieuws vragen oproepen over de betrouwbaarheid van het biologisch product. Maar geen enkel landbouwbedrijf wordt zo vaak en zo precies gecontroleerd als een biologisch landbouwbedrijf. Een kleine administratieve fout leidt daarbij al snel tot een aantekening van de controleur. Zo beseft niet iedereen dat van elke leverancier een papieren kopie van een Skal certificaat in de administratie aanwezig moet zijn. Dat op de Skal website ook staat welke bedrijven gecertificeerd zijn, doet daar niets aan af. Hiervan bleken veel ondernemers niet op de hoogte en dus leverde dat veel overtredingen op.

Naast de Skal controles is er ook nog een door de sector zelf opgezet kwaliteitsborgingssysteem waarmee bedrijven de bio kwaliteit kunnen borgen en risico’s van fraude of residu in beeld kunnen brengen. Zie daarvoor www.biokap.nl.

Biohuis is  voorstander van goede regelgeving en strenge controles, want dat is van groot belang voor het vertrouwen van de consument.

Zie ook  www.bionext.nl