Nieuwsarchief december, 2013


20 december 2013

Protamylasse (aardappeldiksap) voorlopig toch toegestaan

Er waren vanuit het Biohuis vraagtekens gezet bij het onlangs door Skal aangekondigde verbod op Protamylasse per 1-1-2014. Na intern en extern overleg heeft Skal besloten om Protamylasse, PPL en andere gelijkwaardige producten uit aardappeldiksap voorlopig wel toe te staan. Het gaat om een restproduct uit de aardappelzetmeelverwerkende industrie dat gebruikt wordt voor bemesting. Skal zal dit restproduct herbeoordelen en medio 2014 met een definitief standpunt komen. In het herziene standpunt zal Skal ook de visies van andere EU lidstaten meewegen. Skal informeert de bij hen bekende leveranciers van deze meststoffen en zal nog een bericht op haar website plaatsen.

 

 

16 december 2013

Biohuis Ledenvergadering op de Biovak

Op woensdag 22 januari om 10.00 uur houdt het Biohuis een algemene ledenvergadering in Zwolle. Hier wordt verslag gedaan van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Dus als u lid bent van één van de dragende organisaties van het Biohuis, of als u individueel lid bent: van harte welkom! Weet u niet zeker of u via uw eigen vereniging wel lid bent van het Biohuis? Check dan alle dragende organisaties van het Biohuis hier.

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een openbare lezing van Pablo Tittonell.

 

Biohuis druk met ‘Brussel’  

De Europese Commissie is voortvarend bezig met een complete herziening van de Europese regels voor de biologische landbouw. Om daar goed op in te spelen vindt er nu wekelijks en soms zelfs dagelijks overleg plaats met onze Europese collega’s. De Brusselse beleidsmakers willen de regels eenvoudiger en principiëler maken. Het is een behoorlijke uitdaging om aan de beleidsmakers duidelijk te maken hoe de biologische praktijk in elkaar zit. En waarom bepaalde regels soms wat ingewikkelder moeten zijn om recht te doen aan de praktijk.

Bovendien wil de Europese Commissie al begin 2014 een aantal specifieke voorschriften aanpassen. Het gaat om het inperken van bepaalde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (bijlagen I en II). Een voorbeeld: nu zijn alle nuttige micro-organismen toegestaan als de algemene wetgeving ze toestaat. De Commissie wil voor bio alleen nog een beperkte, op soortnaam gestelde lijst. Voor elk nuttig organisme dat nu niet op die lijst staat, zal dan een jarenlange toelatingsprocedure nodig zijn en dan nog is er geen zekerheid. Het Biohuis doet er samen met Bionext alles aan om dit te voorkomen.

Lees dit en meer in de Nieuwsbrief Biohuis 13 dec13

10 december 2013

Zicht op antibioticumgebruik

Bionext start met een project gericht op het in beeld brengen van het antibioticumgebruik in de biologische veehouderij. Hierin werkt Bionext nauw samen met een aantal dragende organisaties van het Biohuis, te weten Natuurweide, de Vereniging van Biologische Varkenshouders en de Biologische Pluimveehouders Vereniging. Het doel van het project is om een actueel overzicht te verkrijgen van het gemiddelde antibioticumgebruik en de spreiding per diersector. Hiermee kunnen biologische veehouders inzicht krijgen in het antibioticumgebruik in hun sector en de prestatie van hun bedrijf ten opzichte van andere biologische bedrijven. Het gebruik in de biologische sector is sowieso al laag door de geldende regels.

 

Een biologische hagelverzekering?

De huidige hagelverzekering voldoet niet voor de biologische teelt. Daarom zijn er met steun van het Biohuis gesprekken opgestart over dit onderwerp, vanuit de vereniging BDEKO. Het probleem is landelijk, het betreft de biologische telers in de plantaardige hoek. De verzekeraar erkent dat het probleem moet worden opgelost en heeft ingestemd om met het Biohuis te spreken over een nieuwe regeling. Biologisch ondernemers worden bij het onderzoek betrokken omdat ze de meeste kennis van biologische gewassen hebben. Het onderzoek start in het voorjaar van 2014.

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 29 nov 2013