Nieuwsarchief november, 2013


19 november 2013

Samen sterk

 

Kees van Zelderen benoemd in IFOAM EU Farmers sector group

Op 7 november j.l. is Biohuis bestuurslid Kees van Zelderen officieel benoemd in het bestuur van de Farmers sector group van IFOAM EU, onze Brusselse lobbyorganisatie. Het Biohuis was al in het bestuur van IFOAM EU vertegenwoordigd via Bionext en nu dus ook rechtstreeks in de Farmers sector Group. 

 

Aan de slag met mest  

De werkgroep bemesting van het Biohuis heeft voor de zomer een hele lijst met actiepunten opgesteld, met als doel om gebruik, bruikbaarheid en beschikbaarheid van biologische meststoffen te vergroten. In november is daaraan een vervolg gegeven met het vormen van vier sub werkgroepen, die praktische voorstellen gaan ontwikkelen. De onderwerpen van deze groepen zijn: Eén op één relaties;  Bewerking dierlijke mest;  Certificering en kwaliteit plantaardige meststoffen;  Monstername stapelbare mest. In januari bespreekt de werkgroep de voorstellen uit deze subgroepen.

 

Samen sterk met het Biohuis!

Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, markt en regelgeving voor bio: samen actief voor een sterke sector, met Bionext als onze uitvoerende organisatie. Bent u lid? Kom dan op woensdag 22 januari 2014 voorafgaand aan de BioVak naar de ledenbijeenkomst van het Biohuis.

Bent u boer of tuinder en nog geen lid? Wilt u ook dat ons verhaal goed naar voren komt in de media? Dat een mooie reclamecampagne uw afzet verbetert? En dat de regels voor bio duidelijk en haalbaar zijn? Daarvoor zijn leden die meebepalen en meebetalen hard nodig! Zorg daarom dat u ook lid bent van het Biohuis: via uw sectororganisatie of anders rechtstreeks. Kijk hier voor informatie over het lidmaatschap.

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek!           

           

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 15 nov 2013

 

1 november 2013

Biohuis zoekt nieuwe voorzitter

 

Commissie van voordracht gevormd

Het Biohuis zoekt een nieuwe voorzitter voor het bestuur. De termijn van de huidige voorzitter Kees van Zelderen loopt begin 2014 af. Het Biohuis ontwikkelt zich snel en werkt samen met andere organisaties aan de belangen van biologische boeren en tuinders. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn marktontwikkeling, kennisontwikkeling en regelgeving. De voorzitter van het Biohuis is een bindend figuur, een bruggenbouwer. De voorzitter heeft de ambitie om de biologische sector verder te ontwikkelen en speelt daarin graag een voortrekkersrol. Bestuurlijke ervaring en zelf een biologisch bedrijf runnen is een vereiste. De Commissie van voordracht zal op basis van gesprekken met kandidaten een voordracht maken voor de eerstkomende ALV. Kandidaten kunnen tot 15 november aangemeld worden. Bekijk voor meer informatie de Profielschets voorzitter Biohuis.

 

EU wetgeving biologisch op de schop

In Brussel heeft de Europese Commissie het voornemen om de Europese wetgeving voor biologisch flink op de schop te nemen en te vereenvoudigen. Dit voornemen kan grote consequenties hebben voor de alledaagse praktijk. Als veel uitzonderingen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk zullen zijn, kan het bijvoorbeeld dat 100 % biologisch uitgangsmateriaal of 100 % biologisch voer op een gegeven moment verplicht wordt. De bedoeling is goed, en vanuit Nederland voeren we nu bijvoorbeeld ook al een lobby om te zorgen dat er in alle EU landen een annex voor meer biologisch uitgangsmateriaal gebruikt gaat worden. Maar in de praktijk zal 100% verplichting tot grote knelpunten leiden, omdat onze sector gewoonweg niet groot genoeg is om overal zelf in te voorzien. De lobby vanuit het Biohuis, Bionext en IFOAM EU is erop gericht om tijdig met goede voorstellen naar Brussel te gaan en te voorkomen dat er onwerkbare regels worden bedacht.

 

Deze en andere berichten vindt u in de Nieuwsbrief Biohuis 1 november 2013

 

1 november 2013

Biologisch uitgangsmateriaal

 

Biohuis bij Plantbreeders Platform in Brussel

Biohuis bestuurder Douwe Monsma was uitgenodigd bij het Plantbreeders Platform, een overleg van organisaties uit alle EU lidstaten. Het doel van het overleg is om het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal te stimuleren. Dit doel moet worden bereikt door te werken aan de nationale Annex, dus een lijst van rassen die verplicht als biologisch uitgangsmateriaal moeten worden gebruikt. Er blijkt ten aanzien van deze nationale Annex nog een flink verschil te zijn tussen Noord- en Zuid-Europa. Nederland trekt er hard aan en loopt voor. Het Biohuis vind het belangrijk dat alle landen meekomen, vandaar de deelname van Biohuis aan het overleg. Het overleg heeft geleid tot het idee van een minimum target voor alle landen, zodat het hele proces in alle landen goed op gang komt.

Dit en meer kunt u lezen in de Nieuwsbrief Biohuis 18 oktober 2013