Nieuwsarchief maart, 2013


26 maart 2013

Lekker naar de boer, ook in 2013!

Biohuis en Bionext zoeken biologische boeren en tuinders die op 22 en/of 23 juni hun erf openstellen voor consumenten. Het idee achter het Lekker naar de Boer weekend is dat consumenten kennis kunnen maken met de lokale biologische landbouw en met de mensen achter het biologisch product. Dit is de beste manier om je product en biologische landbouw te promoten. Voor consumenten is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen op een biologisch bedrijf. Interesse? Kijk dan op www.lekkernaardeboer.nl en doe mee!

Deze oproep staat in de Biohuis Nieuwsbrief van 22 maart. Lees ook over onderzoek, uitgangsmateriaal en het nieuwe Europese Landbouwbeleid in onze Nieuwsbrief 22 mrt 2013

12 maart 2013

Bio-Bank: vraag en aanbod

 

Adverteren voor en door bioboeren

Bionext werkt eraan dat de Bio-Bank nog bruikbaarder wordt. Hier kunnen biologische boeren en tuinders o.a. grond, voer, mest, vee en stro uitwisselen. De Bio-Bank is een belangrijk middel bij het streven van de biologische landbouw om de kringlopen verder te sluiten.

Sinds kort kunt u ook landbouwgrond vragen of aanbieden. Verder is de vindbaarheid op de site verbeterd. Om te kunnen adverteren is een Skal nummer verplicht. U vindt de Bio-Bank hier.

 

12 maart 2013

Ledenvergadering Biohuis

 

Oei, ik groei! 

Op 7 maart kwamen de leden van het Biohuis bijeen op de Warmonderhof in Dronten. De sfeer zat er goed in. De meerwaarde van de samenwerking in het Biohuis was te zien aan de onderlinge uitwisseling van ideeën en wensen vanuit alle sectoren. Voorzitter Kees van Zelderen zette in zijn welkomstwoord de toon met een beschrijving van de fase waarin de biologische sector zich bevindt. Groeien gaat af en toe met horten en stoten. Hij verwees daarbij naar een bekend handboek voor ouders van jonge kinderen: “Oei, ik groei”!

U vindt een korte weergave van de presentaties van verschillende Biohuis leden over wat er momenteel in hun sector speelt in de Nieuwsbrief van 8 maart 2013 

 

De penningmeester geeft de ALV inzicht in de financien

1 maart 2013

Algemene Ledenvergadering Biohuis

 

Biohuis ALV op 7 maart van 10.30 -15.00 op de Warmonderhof

 

Op donderdag 7 maart aanstaande wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Biohuis gehouden. Het bestuur zal verslag doen van de activiteiten in het eerste jaar van het officiële bestaan van het Biohuis. Vervolgens komen de plannen voor 2013 aan bod. Tussen de diverse agendapunten door zullen de diverse sectoren korte inspirerende presentaties geven. Tot slot spreekt Erik-Jan van den Brink, directeur van Udea – het bedrijf dat onder meer de succesvolle winkelformule Ekoplaza heeft opgezet. Leden van het Biohuis en zij die dat willen worden kunnen zich voor 5 maart aanmelden voor deze ALV. Zie de Agenda hiernaast.