Nieuwsarchief december, 2012


21 december 2012

Werkgroep bemesting enthousiast gestart

Op 18 december kwam de bemestingswerkgroep van het Biohuis voor het eerst bijeen. Deze groep heeft een mooie brede samenstelling met vertegenwoordigers uit vrijwel alle sectoren, aangevuld met enkele deskundigen. Bionext ondersteunt de werkgroep met de voorbereiding en verslaglegging. Er zijn vooralsnog drie bijeenkomsten voorzien, maar diverse deelnemers stelden meteen voor om de werkgroep een permanent karakter te geven.

In een goede, constructieve sfeer werd gepraat over de knelpunten en oplossingen bij het streven naar 100% biologische meststoffen. Knelpunten zitten vooral in de beschikbaarheid en de samenstelling van biologische meststoffen. De geringe omvang van de biologische landbouw speelt daarbij ook een rol. Zo worden veel biologische reststromen van verwerkers niet apart gehouden omdat ze te klein zijn. En moet de biologische mest soms over lange afstanden vervoerd worden omdat er in de buurt geen biologische collega zit. Men was het er over eens dat een betere, langdurige samenwerking tussen de plantaardige en dierlijke sectoren in ieder geval gewenst is.

Tot slot besprak de werkgroep het streven naar het sluiten van de biologische kringloop van voer, mest en andere materialen zoals strooisel. Dit is een apart project van Bionext. Deze vraag bekeek de werkgroep in Europees en mondiaal perspectief. De transportafstand is hierbij ook één van de complicaties.

Het is de bedoeling om voor de zomer met concrete aanbevelingen aan het Biohuis te komen voor de volgende stappen in het traject naar 100% biologische meststoffen. Vervolgens komt dit aan de orde in de Bioraad en moet het Biohuis hierover een besluit nemen.  Na de zomer moet duidelijk zijn hoe de sector de volgende stap in het vergroten van het aandeel biologische mest wil zetten. Dit moet ook afgestemd worden met de controle door Skal. Per 1 januari 2014 is namelijk een volgende bindende stap voorzien. In februari gaat de werkgroep verder in op de vraagstukken rond biologische bemesting. De samenstelling van de werkgroep vindt u hier.

 

13 december 2012

Eerste jongeren bijeenkomst Biohuis geslaagd

Op 3 december was een tiental ‘jonge bioboeren’ op uitnodiging van het Biohuis te gast bij hun collega Niek van den Broek. De meesten waren tussen 19 en 28 jaar oud. De bedrijfstakken en achtergronden waren heel divers. De één volgde nog een opleiding terwijl de ander het ouderlijk bedrijf al (bijna) had overgenomen. Ze waren onder de indruk van het verhaal van de jonge ondernemer Niek, die samen met zijn ouders vleesveehouderij, akkerbouw, natuurbeheer, een eigen winkel en activiteiten zoals kookworkshops combineert. Daar komen jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers op af. Het bedrijf won daarvoor de Brabantse Plattelandsaward 2012. (Zie www.hetschop.nl)

Het thema ‘markt en afzet’ liep als een rode draad door de bijeenkomst. De communicatie en verbinding met de consument hield iedereen bezig. De deelnemers willen zeker vaker meekijken in de keuken van andere bedrijven.

De jongeren willen verder graag als een ‘jongerenpanel’ voor het Biohuis gaan functioneren. Zij  gaven alvast een aantal suggesties aan het Biohuis mee. Zo zien zij graag dat het Biohuis zich inzet voor een brede publiekscampagne. Daarbij willen ze graag dat biologische verhalen verteld worden, door ons zelf en door ‘onze vrienden’. Ook willen ze een krachtig antwoord op het wereldvoedsel vraagstuk.

De bijeenkomst blijkt te voorzien in de behoefte aan informatie en uitwisseling. Er is afgesproken dat elke deelnemer de volgende keer één of twee nieuwe collega jonge ondernemers meebrengt. De datum zal op deze site worden aangekondigd.

13 december 2012

Nieuwsbrief november 2012

 

Maar liefst 50 biologische ondernemers gaan meedoen aan het project ‘Klimaatneutraal’ van het CLM en het Louis Bolk Instituut. De werkgroep Bemesting van het Biohuis is samengesteld en start op 18 december. In Brussel heeft onze Europese lobbyorganisatie IFOAM-EU een constructief gesprek gehad met Landbouwcommissaris Ciolos. Lees dit en nog meer in de Biohuis Nieuwsbrief van november 2012, op het voor leden bestemde deel van deze site hier