Aangesloten organisaties

Zonder dragende organisaties geen Biohuis. Zij zijn onze basis en hun leden zijn automatisch ook Biohuis lid:

De Natuurweide Melkveehouders www.denatuurweide.nl
Vereniging Biologische Varkenshouders VBV Varkenshouders www.biovarken.nl
Biologische Pluimveehouders Vereniging BPV Pluimveehouders www.biologischpluimvee.nl
Prisma Fruittelers www.prismafruit.nl
De Groene Geit Geitenhouders www.degroenegeit.nl
www.biogeit.nl
Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders Melkschapenhouders www.melkschapen.nl/nvpm
Biowad Bioboeren in het Waddengebied www.biowad.nl
BioTuinders Tuinderijen www.debiotuinders.nl
BDEKO BD- en EKO-boeren
Provincie Flevoland
www.bdeko.nl 
LTO Noord (de biologische leden hiervan) www.ltonoord.nl
ZLTO (de biologische leden hiervan) www.zlto.nl
LLTB (de biologische leden hiervan) Limburgse Land- en Tuinbouwbond www.lltb.nl
Bioglasteelt Biologische glastelers
Biobol Bollentelers website biobol
Vereniging van biologische boeren Zuid West (Z-H, Zeeland, Brabant) Regionale vereniging
Vereniging van Biologische Imkers Bijenhouders www.bio-imkeren.nl

De akkerbouworganisaties binnen het Biohuis hebben sinds kort een gezamenlijk overleg genaamd Bio-plant.

Met de volgende biologische sectororganisatie/ groep is ook contact, maar zij  zijn (nog) niet als dragende organisatie actief in de Bioraad:
– Pure Organic voor biologische bloem- plant- en boomkwekers. (Organisatie in oprichting)  www.pure-organic.nl
Dragende organisaties bespreken zaken in de Bioraad, bemensen ketengroepen in Bionext en hun leden dragen financieel bij aan het werk van Biohuis en Bionext.