Agenda

Natuurweide dagen biodivers boeren

Biodiversiteit is de brandstof van het leven’ zei voormalig minister Gerda Verburg eens op een presentatie. Dat besef dringt steeds verder door in de landbouw. Waar vroeger overhoekjes en marginale stukken land gebruikt werden voor de aanplant van een haag of de aanleg van een paddenpoel zien we nu steeds beter in dat dergelijke stukjes natuur het bedrijfssysteem ondersteunen. Hagen geven beschutting. Kruiden in het grasland is naast goed voor weidevogels ook goed voor de gezondheid van het vee. Erfbeplanting is niet alleen mooi maar geeft ook nestgelegenheid aan vogels en vangt fijnstof af uit de stal. Een uitbundig bodemleven draagt bij aan de kwaliteit van het veevoer. Natuurbeheer en voedselproductie gaan hand in hand. Oude veerassen zoals FH en Blaarkop passen goed bij een biologische bedrijfsvoering. Een bijzondere uitdaging ligt er voor het veenweidegebied waar bodemdaling een probleem aan het worden is. Kan natte teelt (cranberry, lisdodde enz.) bestaan naast melkveehouderij?

Een ding is duidelijk: wordt biodiversiteit de basis onder het bedrijf dan verandert het boer zijn van een gespecialiseerde activiteit naar een meer diverse activiteit. Biodivers boeren. Dat is de toekomst. Dat vraagt wel andere manieren van denken en andere vaardigheden en andere markten, maar dat maakt het boeren ook uitdagender en het sluit beter aan bij wat de samenleving verwacht van ons als biologische melkveesector. Over al deze punten gaan we op Natuurweide dagen in gesprek met deskundigen en met elkaar.

Elke dag eindigt met een inventarisatie ronde over punten die de Natuurweide mee moet nemen in haar, op te stellen, visie 2025.

 

De bijeenkomsten zijn gratis voor leden van De Natuurweide, inclusief lunch. Opgave vooraf wel verplicht.

West: Natte teelten en melkveehouderij

Datum: 14 juni 2017

Plaats: Veenweide Innovatie Centrum, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Programma:

10.00: Inloop met koffie

10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Teunis Jacob Slob

10.45: Frank Lenssinck (VIC) over natte teelten (cranberry, lisdodde en riet) naast                                 melkveehouderij; kan dat samen?

12.15: Lunch

13.00: Rondleiding over bedrijf en natte teelten olv Frank Lenssinck

15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van Teunis Jacob

Opgave VOOR 12 juni ivm de lunch: mail naar Teunis Jacob Slob: tjslob (at) solcon.nl

 

 1. Zuid: Rol van bomen en hagen op het melkveebedrijf.

Datum: 15 juni 2017

Plaats: Dick Dankers, Nieuweweg 3, 5106 RA, Dongen Vaart

Programma:

10.00: inloop met koffie

10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Jo van Balkom

10.45: Kees van Veluw (LBI) over de rol van bomen op het melkveebedrijf

12.15: Lunch

13.00: Rondleiding over bedrijf

15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van Jo van Balkom

Opgave VOOR 13 juni ivm lunch: mail naar Jo van Balkom v.o.f.dekerkhoeve (at) hotmail.com

 

 1. Oost: Bovengronds mest uitrijden en Effectieve Micro-organismen

Datum: 8 juni 2017

Plaats: Erik Valk, Horstweg 21, 8107 AA, Broekland

Programma:

10.00: inloop met koffie

10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder John Arink

10.45: Erik Valk (voorzitter VBBM) over Bovengronds mest uitrijden en                         Effectieve Micro-organismen

12.15: Lunch

13.00: Rondleiding over bedrijf

15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van John Arink

Opgave VOOR 6 juni ivm lunch: mail naar John Arink info (at) ekoboerderijarink.nl

 

 1. Noord: Kruiden in het grasland en Bio-KI

Datum: 6 juni 2017

Plaats: Maaike Bouma, Carl-Fellingerwei 1, 8755 JL, Skuzum (Idsegahuizen, bij Makkum)

Programma:

10.00: inloop met koffie

10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Jos Langhout

10.45: Kruiden rondleiding over het bedrijf met Jan Paul                                   Wagenaar (LBI)

12.15: Lunch

13.00: Wytze Nauta over Landrassen en Bio-KI

15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van Jos Langhout Opgave VOOR 5 juni ivm lunch: mail naar Jos Langhout joslanghout (at) yahoo.com

 

Oriëntatiecursus Biologische Bloembollenteelt

Bent u bezig met de verduurzaming van uw bedrijfsvoering en geïnteresseerd in de biologische teelt van bloembollen?
Meld u zich dan snel aan voor de oriëntatie cursus biologische bollenteelt
!

De cursus start op woensdag 24 mei 2017 en is bedoeld voor alle telers die geïnteresseerd zijn in omschakeling of die zich breed willen oriënteren op verduurzaming.
De cursus is ook geschikt voor biologische akkerbouwers en veehouders die overwegen om bloembollen in hun bouwplan op te nemen.

Tijdens de cursus komen zowel de wet en regelgeving als de praktische kant van het biologisch bollen telen aan de orde. We staan uitgebreid stil bij onderwerpen als bodem en bemesting, mechanische onkruidbestrijding, de beheersing van ziekten en plagen en de mogelijkheden voor parallelteelt (het telen van biologisch naast gangbaar) en gebruik van huurland. Daarnaast leert u meer over de zakelijke kant van biologisch telen ; de verschillende afzetmogelijkheden , kosten en opbrengsten, risico’s en de afzet tijdens de omschakel periode.

De cursus duurt drie dagen en op elke cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De docenten zijn specialisten uit de biologische en/of de bollen sector.

Cursusdata: woensdag 24 en 31 mei, woensdag 7 juni
Locatie: De cursus wordt gegeven op diverse biologische bedrijven. Nadere informatie volgt na opgave voor de cursus.
Kosten: € 800 excl. BTW , inclusief cursusmap & biologisch catering.  Leden van KAVB, Biohuis of Biobol krijgen € 50 korting
Opgave: Stuur voor meer informatie of opgave een mail naar Raaijmakers(at)bionext.nl o.v.v. oriëntatie cursus biologische bollenteelt.

Opgeven  t/m 7 mei.

De cursus gaat door bij 10 of meer aanmeldingen

 

Lekker naar de boer 2017

Ook in 2017 kunnen consumenten weer Lekker naar de Boer.
Het bezoek aan een echt biologisch bedrijf is een van de beste manieren om kennis te maken met de biologische landbouw.

De landelijke open dagen zijn op 17 en 18 juni 2017, maar het hele jaar door is er ook van alles te doen.
Boeren kunnen het hele jaar hun consumenten activiteiten aanmelden, zodat consumenten via de agenda van Lekker naar de Boer een keuze kunnen maken.

Kijk hier voor de agenda en het aanmelden van uw bedrijf.

 

Biologische Velddag 2017

 

Op woensdag 21 juni wordt weer de biovelddag gehouden, bij de Broekemahoeve in Lelystad.

Het thema is Symbiose: bodem-boer-business. Er zijn tal van activiteiten.

Meer informatie en aanmelding op: www.biologischevelddag.nl

 

——————————————————————————————

Red de Biokoe : We moeten nog doorgaan met de acties! Nog niet getekend? Doe het hier en nu!

 

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------------
  24 en 31 mei, 7 juni
  Biologische bloembollenteelt
  Oriëntatiecursus
  ----------------------------------
  Natuurweide dagen biodivers boeren
  6,8,14 en 15 juni
  diverse locaties
  ----------------------------------
  17-18 juni 2017
  Lekker naar de Boer
  Open dagen op biobedrijven
  ---------------------------------
  21 juni
  Biovelddag
  Broekemahoeve, Lelystad
  --------------------------------
  Lees meer »

 • Foto’s

  Bekijk Debbie Duurzaam op YouTube
 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »