Nieuwsarchief 2018


4 oktober 2018

Fosfaatbank dreigt gemiste kans te worden

Onlangs stuurde minister Schouten de concept regeling fosfaatbank naar de Kamer. De fosfaatbank zal afgeroomde fosfaatrechten gaan verloten aan melkveehouders met voldoende grond.  De regeling stelt geen verdere eisen en dreigt daarom een gemiste kans te worden bij het streven naar kringlooplandbouw – de visie die de minister onlangs publiceerde.

Biohuis, Natuurweide en Bionext hebben de Kamerleden hierop gewezen. De regeling is ons inziens bovendien in strijd met Artikel 38a van de meststoffenwet, dat verplicht om de fosfaatrechten uit de fosfaatbank uitsluitend aan ondernemingen te verstrekken met verdergaande milieudoelstellingen.  Biologische bedrijven voldoen hier aantoonbaar aan. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan de minister. Bekijk hier de Biohuis brief over de fosfaatbank.

13 augustus 2018

Biokoeien krijgen biologisch voer

Er mag in Nederland geen gangbaar voer gebruikt worden om biologische koeien mee te voeren. Er circuleren hierover echter onjuiste verhalen in de media. Dat komt vermoedelijk door een bericht uit Duitsland.
In Nedersaksen, een deelstaat van Duitsland, kan een individuele boer een ontheffing aanvragen om de koeien gangbaar voer te geven, als er vanwege de droogte geen gras meer is en ook biovoer nergens meer te koop is. Dat is in Nederland niet het geval.